Chưa bao giờ mẹ kể

 

Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ!!!

<3 <3 <3 MẸ <3 <3 <3
Dù bạn ở đâu, đi đâu hay sống ở đâu thì tình cảm người con dành cho mẹ là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả, không gì có thể cân đo đong đếm được. Mẹ là người yêu thương con vô điều kiện, và không thể có thứ tình cảm nào có thể vượt qua được tình mẹ.
Mẹ là duy nhất trên đời. 
Mẹ đã quá vất vả rồi.
Người dũng cảm tuyệt vời là mẹ, mẹ ơi 
Giờ con lớn khôn rồi 
Và con sẽ nên người
Thành người tốt trên đời, mẹ tự hào sớm thôi 
Mẹ yêu ơi ơi ơi ơi ơi 
Mẹ ơi ơi ơi ơi ơi 
Mẹ chỉ được hạnh phúc thôi - suốt đời
<3 <3 <3

Nổi bật
Facebook