NGƯỜI TRỒNG CHỮ

Có những nghề dập vùi trong tâm trí

Giữa bon chen đời yêu mến tôn thờ

Có con người hạnh phúc rất đơn sơ

Chọn nuôi trẻ, đưa đò làm lẽ sống!

 

Hi sinh ấy đáng được đời trọng vọng

Hiến dâng mình vì nòi giống Tiên Rồng

Cho mỗi ngày xanh rừng chữ Cha Ông

Để đời ngát hương, con Hồng cháu Lạc!

 

Cho hôm nay rộn rã vang bài hát

Tận núi rừng đến biển đảo khơi xa

Từ thị thành đến thôn bản bao la

Ôi đẹp sao giai điệu nghề cao quý!

 

Lấy tinh thần dệt bài ca thâm thúy

Đem nhân tâm thêu lý trí nhân văn

Đời văn minh gương tiến bộ công bằng

Sứ mệnh kia thuộc về người trồng chữ!

 

Cả dân tộc hướng về nghề nghĩa cử

Ngày tôn vinh, đời cao quý vinh quang!

 

Nổi bật
Facebook